Great Dictator'den

Charles Chaplin

Orijinal Metin

I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone: Jew, gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not misery. We don't want to hate one another. In this world, the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into bloodshed. We have developed speed but have shut ourselves in. Machinery has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery we need humanity. More than cleverness we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost... The aeroplane and radio have brought us closer. These inventions cry out for the goodness in man, cry out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me I say, do not despair. The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people. So long as men die liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, regiment your lives, tell you what to think and feel, who drill you, treat you like cattle and use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men! You have the love of humanity in you. Don't hate. Only the unloved and the unnatural hate. Soldiers, don't fight for slavery, fight for liberty! St Luke says, "The Kingdom of God is within man. " Not in one man nor a group of men, but in all men. In you! You have the power to create machines, the power to create happiness. You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. In the name of democracy, let us use that power. Let us all unite, let us fight for a new world, a world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age security. Promising these things, brutes have risen. But they lie! They do not fulfil that promise. They never will! Dictators free themselves but they enslave the people. Now let us fight to fulfil that promise! Let us fight to free the world, to do away with national barriers, to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to the happiness of all. Soldiers, in the name of democracy, let us unite!

Türkçesi

Kimseyi yönetmek ya da fethetmek de istemiyorum. Herkese yardım etmeliyim: Yahudi, Yahudi olmayan, zenci, beyaz. Hepimiz başkalarına yardım etmeliyiz. İnsanlık böyle başlar. Biz birbirimizin mutluluğu için yaşamayı isteriz, kötülüğü için değil. Bir başkasında nefret etmeyi istememeliyiz. Bu dünyada iyi yeryüzü zengin yeryüzüdür ve bunu herkesin paylaşabildiği yerdir. Yaşam tarzımız özgürlük ve güzellik olmalıdır Ama biz yolumuzu kaybettik. Açgözlülük insan ruhunu zehirledi dünyayı nefretle kuşattı bazıları bizi üzüntü içinde bıraktı. Hızlı geliştik ama bu sırada kendimize de zarar verdik. İstediklerimizi elde etmek için makineleri kullandık. Bilgimizi olumsuz, zekamızı sert ve kaba kullandık. Çok fazla düşündük ve çok az hissettik. Makinelerden çok insanlığa ihtiyacımız var. Zekadan çok şefkat ve kibarlığa ihtiyacımız var. Bunlar olmadan yaşam şiddet dolu olur ve her şeyi kaybederiz. Uçaklar ve radyo bizi yakınlaştırıyor. Bu icatlar insanlığın erdemlerini etkileyecek, insanlar arasındaki kardeşliği ve birliği geçekleştirebilecek. Şu anda bile sesim milyonlarca insana milyonlarca umutsuz erkek, kadın ve çocuğa erişiyor. Sistemin kurbanları ve işkence çeken kişilere ve hapisteki masum insanlara. Beni duyanlara şunu söyleyeceğim, umutsuzluğa kapılmayın. Umutsuzluk şu an üzerimizde ama bunu da atlatacağız. İnsanlığın ilerlemesinden korkanlar ezilip gidecekler. İnsanlığın nefreti geçecek ve diktatörler ölecektir ve onların gücü insanlığa geri dönecektir. Son insan ölene kadar özgürlük asla yok olmayacaktır. Askerler, kendinizi bu zebanilere teslim etmeyin, sizi küçümseyen, sizleri köle yapan yaşamlarınızı sistematikleştiren, ne düşüneceğinizi ve ne hissedeceğinizi sizlere söyleyen sizi terbiye eden, size sığır gibi davranan ve sizleri savaşa gönderen bu insanlara. Kendinizi makine kalpli, makine düşünceli bu makine insanlara teslim etmeyin. Sizler makine değilsiniz, sizler sığır değilsiniz, sizler insansınız. Kalbinizde insanlık sevgisine sahipsiniz. Sevgisiz ve nefret dolu olmayın. Askerler, kölelik için savaşmayın, özgürlük için savaşın! Aziz Luke derki, "Tanrının krallığı insanın içindedir" Sadece bir kişinin veya zümrenin değil, bütün insanların. Senin de. Makineleri yaratma gücüne sahipsin, mutluluk yaratma gücüne de. Bu yaşamı özgür ve güzel yaşama yaşamı harika bir macera yapma gücüne sahipsin. Demokrasi adına bu gücümüzü kullanalım. Birleşelim, yeni bir dünya için savaşalım. İnsana çalışma şansının verileceği, Gençlere gelecek, yaşlılara güvence verileceği bir dünya. Zalimler yükselirken parlak vaatler verirler ama onlar yalancıdır! Sözlerini tutmazlar. Asla tutmazlar. Diktatörlerin kendileri özgürdür ama onlar insanları köle yaparlar.Şimdi bu sözleri tutmak için savaşalım. Özgür dünya için savaşalım, ulusal engelleri kaldırmak için. Açgözlülüğü kaldırmak için, nefreti ve hoşgörüsüzlüğü. Bilimin ve ilerlemenin bize mutluluk getirdiği bir dünya için savaşalım. Askerler, demokrasi adına birleşelim.
http://kirpi.fisek.com.tr